SKE一向好多角色都只係business
你以為佢好鍾意啦
其實只係營造角色
最新既有佢

的確
既然今日既野食係烏冬
就只有食啦

語氣應該係逼住要食
佢係咁俾SM踢爆

真心話
冇mood食不過逼住要食啦

最後仲要都係要食飯
個樣呀

熊仔cap得好呀